Topp 6 Mest JO-kritiserade fängelserna

Under åren 2012-2014 riktade Justitieombudsmannen av olika anledningar kritik mot 37 anstalter. 8 av dessa fick JO emot sig i minst tio separata beslut. Här listas de värsta syndarna.
6. På en delad sjätteplats finns Anstalterna Skänninge och Skogome, de förekommer i tio olika JO-kritiska beslut vardera. Mest allvarligt var att en kriminalvårdsinspektör vid Skänninge hade agerat som polis. I beslutet kan bl a läsas att JO “ser mycket allvarligt på att kriminalvården … tagit på sig polisens uppgift att utreda ett brott som hör under allmänt åtal … Åtgärden att byta ut det misstänkta pulvret mot bakpulver ska sannolikt bedömas som s.k. bevisprovokation”.
5. Femteplatsen innehas av högsäkerhetsfängelset Hall som fick kritik elva gånger. Där omhändertogs en artikel som skickats av en journalist till en fånge, utan att något skriftligt beslut fattades. När den intagne begärde att få inneha artikeln tog det flera månader att få ett beslut. Vid det laget var inte internen kvar på anstalten.
4. De ökända fängelserna Kumla och Kirseberg delar på plats fyra med 13 JO-kritiska beslut var. Exempelvis fick Kirseberg en tillrättavisning för att det dröjt tre veckor innan en nyanländ fånge fick meddela anhöriga om sin placering.
3. Anstalten Västervik Norra tar bronspengen efter att ha kritiserats sjutton gånger. I ett ärende kunde läsas att en fånge ansökte om permission den 7 november 2013, han ville gå ut den 27: e november. Något beslut fattades dock inte förrän den 15: januari 2014.
2. Efter att ha fått JO emot sig vid 21 tillfällen, intar anstalten Salberga andraplatsen på denna topplista. Här hade bl a ett flertal fångar nekats daglig promenad efter en incident. Kriminalvården skyllde på att det rent praktiskt inte gick att ordna för så många intagna. JO godtog inte dessa skäl och fastställde att fångar inte kan nekas daglig utomhusvistelse enligt hänvisning till brister i den fysiska miljön eller bristande personaltäthet.
1. Den i särklass värsta syndaren är Anstalten Saltvik som fått JO-kritik 28 gånger. Allvarligast är att beslutsfattare nekat permissioner utifrån egna slutsatser och tolkningar som de dragit utifrån olika rättsliga dokument. Vissa omständigheter har alltså tagits ur sin rätta kontext för att användas i ett avslagsbeslut.
Kriminalvårdschef Kjell-Arne Sköldh tycker inte att topplaceringen visar på att Saltvik skulle vara sämre än andra på att följa gällande regler.
– Det är snarare innehållet och graden av allvarlighet som är av vikt. Någon anstalt har alltid kvantitativt flest beslut med kritik när man sammanställer på detta sätt, säger han.