Ännu mer idioti

Min gräns börjar nås för all idioti som Anstalten Skänninge och Kriminalvården hittar på. Rättsvidrigt beslut efter rättsvidrigt beslut staplas på varandra. Nu senast delgavs jag ett beslut där kriminalvårdsinspektör Hans Filipsson har återkallat ett tidigare beviljat telefontillstånd till min 73-årige pappa. Och motiveringen? Jo, det påstås att ” flera otillåtna försök till vidarekoppling” har skett från numret. Jag har ALDRIG, ALDRIG någonsin försökt vidarekoppla detta eller något annat telefonnummer som beviljats mig. I beslutet hävdas alltså direkta lögner.

Visst, telefonsystemet INTEK (Intagnas telefoni i Kriminalvården) har säkert registrerat något fel, men ingen medveten manipulering. Det är nämligen så att en högfrekvent nysning, ett barns skrik, ibland även ett gällt skratt, kommer upp i en frekvens som kopplar ner samtalet och i luren hörs då “otillåtet samtal”. Detta problem är kriminalvården mycket väl medvetna om, så sent som under den gångna veckan rapporterade Östgötakorrespondenten om att en JO-anmälan insänts med anledning av just detta. Detta är vad jag gissar har hänt i min pappas fall. När syrran och hennes ungar var där så stängdes ofta samtalet av när jag ringde pga syskonbarnens skrik.

Detta har förklarats för anstalten, men det föll på döva öron. Nu måste jag överklaga, anmäla och kriga. Även om vi är fångar så är det inte rätt att vi körs över på detta sätt.