Drömmen om friheten

Ny månad. Varje gång jag vänder blad i kalendern, så går mina tankar till hur mycket av mitt straff som återstår. Trots att jag ännu inte har tidsbestämt, så visualiserar jag en frigivning. Mitt inre öga målar upp en vacker bild av framtiden och under några sekunder låter jag mig sköljas med av hoppets och drömmarnas våg. Men inom kort är jag åter i verkligheten. En verklighet som innebär flertalet ytterligare år av fångenskap. Hur många vet jag inte säkert, men ändå räknar jag månaderna som passerar och hoppas att friheten inte är en allt för avlägsen dröm