Articles for November 2015

Allt känns okej

Livet här på denna sidan taggtråden känns för tillfället helt okej. Studierna har kommit igång igen, min senaste bok är utgiven och tillgänglig lagom till julhandeln, min familj mår bra, vännerna lika så. Även om jag självklart hellre varit fri, så är livet just nu ganska tolerabelt.

Min senaste bok släpps

Yes! Nu släpps min senaste bok: “Under Kriminalvårdens grönrandiga påslakan”. Ja, det är en lång titel, men jag tycker den funkar. Detta är en diktsamling skriven enligt den japanska diktformen Haiku. Här berättar jag om allt från mina känslor kring livstidsstraffet till min åsikt om vissa vakter (de namnges och lär inte bli glada).

Detta är ett annorlunda sätt att berätta om fånglivet på. Några få diktrader kan ibland förmedla mer än flera sidor brödtext.

Omslag nya boken

Vakt avlyssnade advokatsamtal olagligt

Kriminalvårdare Shadi al-Khouri på anstalten Skänninge skulle i mitten av juli hjälpa en fånge att ringa sin advokat. Den intagne ville tala med sitt juridiska ombud i enrum, något som han nekades. Under samtalet satt al-Khouri och lyssnade aktivt samtidigt som han förde en officiell så kallad daganteckning i datorn, däri sammanfattades det konfidentiella samtalet.

Att en vakt aktivt avlyssnat advokatsamtal och dessutom för anteckningar, kan enligt mig anses utgöra tjänstefel. Ett brott som kan ge böter eller fängelse upp till två år. Men vad väljer Kriminalvården att göra? Jo, sopa det hela under mattan. Efter en intern utredning genomförd av anstalten Skänninge, så har man kommit fram till att Shadi al-Khouri inte fått information om reglerna och därför inte ska hållas ansvarig.

Vad är det för konstigt resonemang? Okunskap om lagen är ingen ursäkt för att bryta mot den. Ifall man kör i 70 km/h och missar att man passerar en 50-skylt, då får man ändå böter. Samma sak är det nu. Lagen är tydlig med att telefonsamtal mellan en intagen och dennes advokat inte får avlyssnas, att vakten inte visste om detta kan aldrig ursäkta lagbrottet.

Läs mer på: http://www.magasinetparagraf.se/nyheter/45475-fanges-advokatsamtal-avlyssnades-olagligt/