Ska svenska staten sluta tortera?Just nu pågår tre statliga utredningar om häktes- och restriktionsfrågor. Få kan ha missat hur Sverige gång på gång fått svidande kritik från flera olika internationella instanser, för inhumana isoleringsförhållanden och alldeles för långa häktestider. Senast ut var Europarådets tortyrkommitté som tidigare i år påtalade i hårda ordalag hur Sverige fortfarande inte har agerat trots tidigare kritik.
 
Flera konkreta förslag ska läggas fram som är tänkta att förbättra situationen för häktade. En av utredarna, åklagare Inger Söderholm, berättade under ett seminarium att ett tänkt förslag handlar om att sätta en maximal häktningstid – ett år, nio månader och sex månader har diskuterats.
 
Nu återstår att se vad utredningarna slutligen kommer fram till när de presenteras i augusti. Än viktigare är förstås att förslagen ledet till faktiska lagändringar och inte bara rinner ut i sanden. Det måste vara slut med den svenska häktestortyren.