Articles for August 2016

Svensk tortyr kan komma att upphöra

Häktes- och restriktionsutredningen föreslår att maxtiden för häktning av vuxna begränsas till 6 månader, med möjlighet till förlängning om synnerliga skäl föreligger. För barn under 18 år gäller max 3 månader. Dessutom ska barn i första hand låsas in i särskilda ungdomshem. Utredningen föreslår även nya alternativ till häktning, såsom hemarrest och områdesarrest med fotboja.

Äntligen! Efter årtal av kraftig internationell kritik mot tortyrliknande häktesförhållande och extremt långa häktningstider, så agerar nu svenska staten. Låt oss bara hoppas att utredningsförslaget blir lag.