Articles for September 2016

Anstalten Kirseberg stängd för gott

Istället för att renovera Anstalten Kirseberg i Malmö så kommer Kriminalvården att överlåta sitt hyresavtal till Migrationsverket. Detta innebär att det drygt  hundraåriga fängelset upphör att existera. Äntligen! Despotiska och inkompetenta vakter såsom Thomas Lindgren, Paul Wallin och Magnus Widman kan inte längre begå rättsövergrepp i samförstånd. Den gamla disciplinanstalten är ett minne blott, till glädje för mig och andra fångar.

Vänta på framtiden

Tålamod har jag lärt mig efter knappt 17 år i anstalt. Att vänta är en del av vardagen. Nu väntar jag på en muntlig förhandling i Örebro Tingsrätt där mitt livstidsstraff förhoppningsvis blir tidsbestämt. Jag väntar på att Förvaltningsrätten kanske ger mig egna permissioner. Men mest väntar jag på, och längtar efter, att få träffa L. Kärleken i mitt liv.

Frustrerad och irriterad

Trots att jag fått en positiv riskbedömning av Rättsmedicinalverkets (RMV) experter där det tydligt står att jag ska ges egna permissioner som en konkret åtgärd för att minska min återfallsrisk, så fortsätter Kriminalvården neka mig att gå ut ensam. Avslagsbeslutet är otydligt, de hänvisar till en sammantagen bedömning, men vilka faktorer som bedömts framgår inte. Dock framgår att de bortser från RMV:s expertis, men inte varför. Jag blir både frustrerad och irriterad.

Min vän fick livstid igen

Min vän Tommy Zethraeus fick sitt livstidsstraff omvandlat av tingsrätten till 36 år. Hovrätten upphävde dock beslutet och gav honom igen livstid. Detta är andra gången som Hovrätten ändrat Tommys straff. Efter att ha läst domen ställer jag mig frågande till resonemanget som förs. Det verkar handla mer om personligt tyckande än konkreta fakta förankrade i den utredning och riskbedömning som gjorts. Hoppas att Högsta Domstolen tar upp målet till prövning.