Articles for January 2017

SVT förvrider sanningen

Enligt SVT nyheter den 17:e februari har var femte livstidsdömd som fått sitt straff omvandlat, återfallit i brott. Problemet är att alla brott räknas in, t ex olovlig körning. Vanligen fastställs återfallen utifrån samma brottskategori, i detta fall våldsbrott. Om man i aktuell granskning tar bort icke-våldsbrotts sjunker återfallsfrekvensen markant. Dessutom är tjugo procent återfall ändå betydligt lägre än den generella återfallsfrekvensen, om man ser till BRÅ:s statistik.

Förstå mig rätt, en livstidsdömd ska inte återfalla i brott, i synnerhet inte våldsbrott. Men man ska komma ihåg att 80 % inte återfaller i någon brottslighet alls. Alla undersökningar visar på att livstidsdömda oftast klarar sig mycket bättre än andra som friges. Den mediala rapporteringen bör även spegla detta speciellt om den sker via Sveriges Television. De ska inte syssla med tabloidmässig sensationsjournalistik, skärpning!

Tredje gången gillt

Efter att ha fått datumet för tidsbestämningsförhandling framskjutet två gånger, så hoppas jag nu att detta nya datum blir tredje gången gillt. Den tredje februari är det dags (hoppas jag). Det är mindre än tre veckor dit, men känns just nu som en evighet. Längtar oerhört mycket efter att få påbörja nästa kapitel i mitt liv. Mina förhoppningar om en relativt snar framtid i frihet är höga.

Batongerna slår nedåt

En bok som jag vill rekommendera alla med ett intresse för det svenska rättssystemet att läsa, är “Batongerna slår nedåt”. På ett intressant och lättillgängligt sätt berättar författaren Jonas Lundström om brottsbekämpning och gör en djupgående analys av rättssystemet. Han varvar egna erfarenheter, med forskning och inlägg i samhällsdebatten. Detta är en välgrundad och genomarbetad bok som visar hur viktigt det är att vara kritisk till olika samhällsfunktioner, inget är svart eller vitt, det finns alltid en gråzon.