Frustrerad och irriterad

Kriminalvårdens huvudkontor har handlagt min begäran om att få börja med egna permissioner i sju veckor. Detta är en orimligt lång tid. Justitieombudsmannen har tidigare kritiserat Kriminalvården för extremt långa handledningstider, men det verkar inte hjälpa. Jag har fått tidsbestämt, därmed ska även egna permissioner medges. Detta är alltså ett standardärende. Sju veckor är inte acceptabelt och handläggningen pågår fortsatt. Jag blir både frustrerad och irriterad.