Fängelsevakten Jonathan Nordström kränkte mig

Onsdag den 26 juli 2017
Anstalten Skänninge, besöksavdelningen

Denna dag hade jag ett så kallat tjänstebesök (alltså ett besök som är utöver det vanliga, exempelvis advokat, frivård, media – dessa sker i särskilda besöksrum) av en reporter. Detta var andra gången som aktuell journalist besökte mig. Själva besöket avlöpte väl, men när det var över skulle kriminalvårdare Jonathan Nordström ombesörja det praktiska efter besöket. Han var redan från början både hotfull och provocerande i sin attityd gentemot mig, jag kunde inte förstå varför. Jag är faktiskt van vid ett professionellt bemötande, men inte denna gång. Med hårt tonläge beordrade han mig att strippa. Då förklarade jag att jag aldrig tidigare efter ett tjänstebesök har varit tvungen att ta av mig alla kläderna, bland andra har ett vakthavande befäl sagt att individuella bedömningar ska göras och att det i mitt fall inte är tvunget att nakenvisitera efter tjänstebesök eftersom riskerna kring mig är låga. Då sa Nordström i ett aggressivt tonläge: ”Nu gör du som jag säger!” Jag följde då ordern och stod slutligen naken framför honom, när han plötsligt säger till mig att ta av glasögonen. Detta ifrågasatte jag och förklarade att under nästan 18 år i fängelse och säkert över tusen visitationer så har aldrig mina glasögon visiterats. När jag tvekade blev han än mer aggressiv, varpå jag tog mig glasögon. Nordström höll fortfarande på att visitera mina kläder och jag skulle börja ta på mig, men till följd av min dåliga syn så såg jag inte kalsongerna i den avvisiterade klädhögen och skulle då tillfälligt ta upp mina glasögon för hitta underkläderna. Men så fort jag rörde glasögonen skrek Nordström: ”Rör inte glasögonen. Du rör inte dem förrän jag visiterat dem.” Jag blev chockad över att han skrek. Det hela kändes som om han försökte provocera mig, situationen var då mycket hotfull. Jag höll mig lugn trots att irritationen växte sig stark inombords. När jag äntligen fick ta på mig kläderna och glasögonen, sa Nordström att jag skulle ta kaffetermosen med mig. Vanligen brukar personal göra det, och ännu en gång frågade jag varför han agerar annorlunda än hans kollegor. Då säger han: ”Vill du verkligen chansa.” Han syftade då på att något skulle hända om jag inte tog med termosen. Detta var uppenbart hotfullt. Hela situationen upplevde jag som kränkande och fientlig, detta är utan tvekan den mest förödmjukande behandling jag har upplevt under alla mina år i fängelse. Turligt nog stod en kollega till honom nära och hörde allt. Vederbörande ledsagade mig tillbaka till avdelningen och lovade då att vid en utredning bekräfta att Jonathan Nordström betedde sig olämpligt. Detta är i sig anmärkningsvärt, vanligen håller vakterna varandra om ryggen, men i detta fall var hans övertramp så pass grova att inte ens hans kollega tänkte skydda honom. Eller så var det denna gång en ovanligt rakryggad och rättvis vakt.

En kriminalvårdare ska aldrig bete sig hotfullt eller provocerande mot en intagen. Nakenvisitationer är bland de mest kränkande åtgärderna som vakter kan vidta mot oss fångar och de ska precis som alla åtgärder baseras på en individuell bedömning, huruvida åtgärden verkligen är nödvändig. Att de även sköts professionellt och med respekt för grundläggande människovärde är synnerligen viktigt. Jag kände mig väldigt kränkt, speciellt när jag stod naken och Jonathan Nordström beordrade mig att även ta av glasögonen. Detta medförde att jag tvingades stå naken under en onödigt lång tid. Att ge mig en order, i ett aggressivt och otrevligt tonläge, som inte fyller någon säkerhetsmässig funktion och som andra mer seniora vakter kan intyga inte är en normal visitationsåtgärd, kan bara ha haft som syfte att provocera och/eller förnedra mig. En person som agerar på detta sätt borde inte jobba inom Kriminalvården.

Jag vet att nakenvisitationer är en del av verkställigheten i fängelse, men de ska bara ske efter en individuell bedömning. I mitt fall så är risken för återfall och misskötsamhet låg, alltså saknas skäl att nakenvisitera mig. Men framförallt är det Nordströms aggressiva attityd och provocerande framtoning samt ordval som jag opponerar mig mot. Jag är dessutom inte den enda som har haft klagomål på honom. Även andra intagna har varit i kontakt med mig. Viktigt att komma ihåg är att vi fångar rapporteras för misskötsamhet om vi är aggressiva och provocerande i vår attityd, vilket i förlängningen kan leda till en senareläggning av den villkorliga frigivningen. En anställd som agerar på samma sätt riskerar oftast inget alls. Därför är det enligt mig viktigt att agera vid de få tillfällen det går att bevisa olämpligt uppträdande, som i detta fall då en kollega till Jonathan Nordström är villig att intyga händelseförloppet. Därför har jag anmält händelsen till Justitieombudsmannen (JO) som har beslutat att inleda en utredning. Intressant är att i brevet som JO sänt till Kriminalvården, och där begärt ett yttrande över min anmälan, framgår att det av remissvaret ska framgå om ”tvångsåtgärden” (alltså min nakenvisitation), har föregåtts av en individuell bedömning. JO fastställer således indirekt att en individuell bedömning ska ske.