Anstalten Asptuna är undantaget

Fängelsevakter har som uppgift att verkställa ett av domstol utdömt straff. De ska således inte begå övergrepp, uttrycka rasistiska åsikter, vägra följa gällande lagar och regler eller på annat sätt göra tiden i anstalt svårare än den redan är. Genom åren har jag i olika mediala forum redogjort för hur vakter avlyssnat advokatsamtal, förstört inkommande brev, isolerat fångar utan grund och även misshandlat en intagen som legat fängslad på marken. Listan på oegentligheter skulle kunna göras hur lång som helst. Ofta har jag uppmärksammat en massa lagvidriga interna regler på varje anstalt jag anlänt till som ny. Enda undantaget under alla år är min senaste placering, anstalten Asptuna. Läs mer här: Magasinet Paragraf