#Metoo riskerar rättssäkerheten

Jag är livstidsdömd och har suttit inne i mer än 18 år. Nyligen började jag ha permissioner på egen hand, och chockades smått av de trakasserier som förekommer på Internet. Samhället har förändrats sedan jag greps år 1999, och på alltför många sätt har det blivit sämre. Och det som nu händer med anklagelser som riktas mot allehanda män i och med #metoo-upproret, oroar mig mest av allt. Personer hängs ut i såväl gammelmedia som i sociala medier på grundval av anklagelser som inte haft en rättslig prövning. I många fall handlar det om påståenden som går 10-20 år tillbaka i tiden. Det är fel. Väldigt fel.

Naturligtvis är det viktigt att uppmärksamma sexuella trakasserier och annat oacceptabelt beteende mot kvinnor. Det som föregår i samhället är för mig helt oförståeligt. Att det överhuvudtaget finns många män som inte har bättre vett än att skicka bilder av sina genitalier till främmande kvinnor skrämmer mig. Att det överhuvudtaget finns många män som tafsar och ofredar främmande kvinnor på tunnelbanan, festivaler och i andra offentliga sammanhang, är för mig ofattbart. Men det gäller inte alla av det manliga könet och det gäller verkligen inte mig.

För mig handlar jämställdhet och rättvisa om att alla, oavsett kön, hudfärg eller religion, har ett lika värde och rätt till samma behandling, lön etcetera. Att anklaga män urskillningslöst är varken jämställt eller rättvist.

Förstå mig rätt, naturligtvis ska personer som begått övergrepp ställas till svars, men det är rättsväsendets uppgift och inte lynchmobbens (jag vet, polisen sköter inte sitt jobb och nästan alla kommer undan, men det är en helt annan debatt). Person efter person hängs ut i offentligheten som perverterade individer som förövat hemska handlingar. Många får sina liv förstörda. En stor andel är säkert skyldiga, men hur många är oskyldiga? Hur många är själva offer för någon annans hämndlystnad? Kan alla som är anhängare av #metoo garantera att ingen blivit felaktigt anklagad? Detta är frågor som är viktiga att ställa i ett samhälle där det sägs råda lag och ordning.

Självklart måste något göras åt alla män som inte verkar förstå grundläggande sociala uppförandekoder. I fängelsets värld hade dessa sexuella avvikare i de flesta fall tvingats till isoleringen av oss fångar och troligen även fått rejält med stryk, men detta agerande hade baserats på en lagakraftvunnen dom. Till och med på denna sida taggtråden försöker vi agera rättssäkert.

Alla de berättelser som lyfts fram på hashtagen metoo är viktiga. De vittnar om att något måste göras för att komma tillrätta med ett stort samhällsproblem. Samtidigt ska man inte lättvindigt publicera namn, och i en del fall bilder, på anklagade personer. Alla kvinnor förtjänar att slippa trakasseras, precis som alla män (och naturligtvis även kvinnor) förtjänar en rättvis prövning av de anklagelser som riktas mot dem.