Haiku om anstalten Asptuna

Asptuna anstalt.
Öppen fängelsemiljö.
Godtyckets högborg.

Asptunas problem
är många till antalet,
likt alla kåkar.

Vakters okunskap
präglar fångarnas vardag.
Leder till ilska.

Beslutsfattare
saknar fullgod utbildning.
Skapar rättsröta.

Camilla Svalstedt,
skriver falska rapporter.
Maktmissbrukare.

En specifik vakt,
är uppenbart rasistisk.
Tillåts jobba kvar.

Jag slåss för reform.
Försöker rätta felen.
Men det går långsamt.