Vad är ett rimligt straff för överfallsvåldtäkter?

Expressen rapporterade för ett par veckor sedan om att det under hösten anmälts 26 misstänkta fullbordade eller försök till våldtäkt utomhus, på bara 48 dagar. Detta fick mig att undra vad det är som händer i samhället? Och vad man borde göra med förbrytarna?

 

Jag förstår det inte. Hur kan en man tvinga sig på en kvinna? Nu inser jag förstås att en del läsare tänker att detta uttalande låter konstigt kommandes från mig, jag är ju trots allt dömd för mord. Men det är faktiskt skillnad på ett rån som gick fel och att medvetet försöka våldta en kvinna.

Män – om inte alla, så i alla fall en alldeles för stor andel – verkar tycka det är okej att sexuellt våldföra sig på kvinna. Vad detta beror på kan naturligtvis skilja sig från fall till fall. Feminister skulle hävda att patriarkaliska strukturer gör att män känner sig berättigade till en kvinnans kropp, vilket kan vara en delförklaring, men eftersom en majoritet av männen inte vill tvinga oss på en kvinna, så är det inget heltäckande svar.

Det finns många forskare som hävdar att våldtäkter inte i första hand handlar om sex, utan om makt. En omständighet som skulle tala för denna förklaring är de undersökningar som gjorts, vilka visar att många våldtäktsmän inte får utlösning i samband med övergreppet. Det handlar då alltså om att styra och bestämma – att utöva makt.

I sammanhanget borde det tydliggöras att det är överfallsvåldtäkter som jag i första hand nu pratar om. Alltså där en gärningsman medvetet överfaller en kvinna. Förstå mig rätt, alla typer av sexuella övergrepp är oacceptabla, men just där någon överfaller en annan, är i min värld synnerligen försvårande. Naturligtvis är pedofili, där oskyldiga barn utsätts, också synnerligen försvårande, och bör föranleda extra hårda straff.

Det kan vara värt att notera att antalet anmälda våldtäkter har ökat om man ser det över en längre tidsperiod, detta har dock troligen en förklaring i att begreppet våldtäkt genom åren har vidgats rent juridiskt. Redan 1984 beslutades det att även män kunde bli våldtagna och att kvinnor kunde vara gärningspersoner. År 1998 inkluderades även annat sexuellt övergrepp än påtvingat samlag, till kategorin som kunde utgöra våldtäkt. Och 2005 blev sexuellt övergrepp på en berusad person, klassad som våldtäkt.

Annan statistik visar på motsatsen, alltså att antalet våldtäkter har minskat. Data från sjukvården, som visar på hur många offer som behövt uppsöka vård, visar ett oförändrat antal offer.

Med detta sagt så är förstås en enda våldtäkt, eller försök därtill, på 48 dagar för mycket – vilket gör att 26 stycken blir en horribelt hög siffra. Oavsett förklaring, så måste männen lära sig att inte försöka stoppa in sin lillhjärna där den inte är välkommen. Klarar man inte av att denna enkla sak, ja, då kanske man inte borde få ha den kvar överhuvudtaget. De manliga medlemmar i den extremistiska delen av incel-rörelsen är ett utmärkt exempel på personer som kanske borde bestraffas genom att deras förmåga till sex togs bort.

Incel står för ”involuntary celibacy”, alltså ofrivilligt celibat. Det handlar om vuxna personer som har haft liten eller ingen erfarenhet av sex och kärlek, trots att de gärna hade haft det. De mest extrema medlemmarna, är som alltid de som får mest uppmärksamhet. I synnerhet efter att rörelsen kopplats ihop med bland annat skåpbilsdådet i Toronto i april, där tio personer miste livet, så har incel blivit ett vida känt begrepp.

Medlemmarna har beskrivits som kvinnohatande mansgrisar som i de värsta fallen vill både våldföra sig o mörda kvinnor. Intressant är att deras hat kommer från ett upplevt underläge mot kvinnan, medan de flesta andra som våldtar eller vill begå övergrepp, agerar – som jag tidigare skrivit – utifrån en maktposition.

Det kan alltså konstateras att alltför många män inte verkar förstå att våldtäkt och andra övergrepp på kvinnor är oacceptabelt. Som svar på min fråga om vad som är ett rimligt straff för den som begår en överfallsvåldtäkt? Jo, kastrera dem – antingen kemiskt genom att med mediciner ta bort sexlusten eller kanske ännu hellre bokstavligt, då lär alla som i framtiden funderar på att våldta en kvinna, inse att priset är för högt.