Alla mina universitetsexamina

Många har frågat efter antalet universitetsexamina som jag har tagit under alla år i fängelse. Ett tag tänkte jag att det kändes konstigt att berätta om alla examina, men inser att det inte har någon betydelse om jag berättar eller inte, det går ju faktiskt att kolla upp via offentliga register. Så här, varsågoda:

Magisterexamen i rättsvetenskap (Degree of Master in Law), Örebro universitet

Filosofie magisterexamen i psykologi (Master of Social Science in Psychology), Mittuniversitetet

Filosofie magisterexamen i sociologi (Master of Social Science in Sociology), Lunds universitet

Kandidatexamen i juridik (Degree of Bachelor in Law), Mittuniversitetet

Filosofie kandidatexamen i handelsrätt (Bachelor of Social Science in Commercial Law), Uppsala universitet

Filosofie kandidatexamen i litteraturvetenskap (Bachelor of Arts in Comparative Literature), Linnéuniversitet

Filosofie kandidatexamen i religionsvetenskap (Bachelor of Arts in Religious Studies), Uppsala universitet

Högskoleexamen i rättssociologi (University Diploma in Social Science in Sociology of Law), Lunds universitet

Högskoleexamen i litteraturvetenskap, kreativt skrivande, (Higher Education Diploma in Comparative Literature, Creative Writing), Mittuniversitet

Därutöver är jag även civilekonom